Article 7

Den nyaste och mest moderna bron i Svinesund är den distinkta bågbron som kallas för Svinesundsbron. Den ska inte blandas ihop med valvbron som tidigare hette Svinesundsbron men som numera heter Gamla Svinesundsbron. De båda broarna är dock i körbart skick så den som önskar resa mellan Sverige och Norge kan välja vilken som helst av de två broarna. Om du bara är på genomfart över Svinesund lär du dock förmodligen färdas över den nyare av de två Svinesundsbroarna och det beror på att det är den som motorvägen E6:an leds över.

Allmänt om bron
Svinesundsbron öppnade 10 juni 2005 efter ungefär två år av byggnationer. Den sträcker sig över Svinesund och är totalt 705 meter lång, vilket är ungefär 300 meter längre än Gamla Svinesundsbron. I dagsläget är Svinesundsbron endast öppen för fordonstrafik, till skillnad från Gamla Svinesundsbron som också har en trottoar, men under invigningsåret arrangerades Svinesundsloppet över bron och drog mängder med folk.

Det finns tullstationer på var sida om bron men dessa är till för yrkestrafiken och någon passkontroll är det inte tal om eftersom både Sverige och Norge ingår i Nordiska passunionen. Bron är avgiftsbelagd.

Konstruktion
Som nämnts är konstruktionen hos Svinesundsbron en bågbro, vilket kan ses på den stora bågen som utgör bron. För den som inte kan så mycket om broar kan sägas att en bågbro helt enkelt är en modern version av valvbron, det vill säga den klassiska bro som bestod av ett eller flera valv. Även om bågbroar ofta anses vara en modern företeelse finns det faktiskt bågbroar som dateras till äldre tider, till exempel bron Stari Most över floden Neretva i den bosniska UNESCO-staden Mostar. Denna gamla bro byggdes ursprungligen för 500 år sedan men behövde sedan en ansiktslyftning efter konflikterna i Bosnien under 1990-talet.

Att bygga broar i form av valv eller bågar ger en bra stabilitet eftersom trycket från bron sprids längs med valven eller bågarna och det gör att bron kan hantera stora vikter. Skillnaden mellan en bågbro och en valvbro är att inga pelare behövs för bågbron, förutsatt att bron inte är alltför lång. Det förekommer dock valvbroar som är så korta att de inte heller behöver några egentliga pelare. Som en beskrivande jämförelse kan det nämnas att Gamla Svinesundsbron är en valvbro av murad granit och armerad betong och denna har flera utmärkande valv samt pelare. Den nya Svinesundsbron, däremot, saknar dessa pelare samt valv och får istället sin stabilitet från själva berggrunden som bron är fäst i.

Finansiering
Den beräknade kostnaden för att bygga Svinesundsbron ligger kring 675 miljoner kronor och bron byggdes med lånade pengar. Planen är att lånet ska betalas tillbaka med hjälp av de avgifter som tas ut för varje fordon som kör över Svinesundsbron och det beräknas att det på detta vis kommer att ta 20 år att betala av lånet.