Article 4

Över sundet Svinesund löper Gamla Svinesundsbron, vilken har varit öppen för allmänheten sedan 1946 även om den byggdes redan under 1939 – 1942. Denna bro är otroligt vacker och utgör en hänförande syn över den trånga Idefjorden.

Själva konstruktionen är en så kallad valvbro där valven är 58 meter höga, vilket är så pass högt att båtar kan färdas under bron. Gamla Svinesundsbron är dock väldigt smal, åtminstone jämfört med hur breda broarna görs nuförtiden, men på bron finns plats för åtminstone två filer och dessutom har den trottoarer på var sida. Materialet som bron främst består av är granit och det är mycket passande eftersom det är just granit som har brutits i området under lång tid.

Innan Gamla Svinesundsbron fick en ersättare var det E6:an som gick över denna bro. Numera heter vägen dock länsväg O 1040 på den svenska sidan och på den norska sidan heter den fylkesvei 118. Idag är vägen belagd med en mindre avgift – precis som den nyare Svinesundsbron är – och vid båda brofästena finns tullstationer och turistinformation. För övrigt är området ganska öde men där ska också finnas några affärer och rastplatser.