Article 1

Mellan Sverige och Norge går en gräns som består av vatten och som har varit en viktig korsningsplats under en väldigt lång tid. Detta vatten är en fjord som de flesta svenskar känner vid namnet Svinesund och här har folk färdats över sundet i båtar sedan urminnes tider. I dagsläget finns där istället två broar som leder trafiken över gränsen.

Två fjordar i en
I själva verket är Svinesund bara en liten del av vattnet som separerar Sverige och Norge. Hela den långa fjorden som äter sig in i landskapet heter nämligen Idefjorden, åtminstone om du frågar befolkningen på den svenska sidan. Norrmännen har nämligen sina egna namn på fjorden och dessa är dels Iddefjorden, som uppenbarligen är besläktat med det svenska namnet, men vattnet kan också kallas för Ringdalsfjorden.

Anledningen till Norge har två namn är att de delar upp fjorden i två delar, där endast den innersta delen kallas för Iddefjorden. Från mynningen och fram till den norska orten Halden benämns fjorden istället för Ringdalsfjorden. Troligtvis är det så att det är befolkningen i Halden som har givit namn till fjorden, då det är just Halden som är själva brytningspunkten mellan fjordarna men någon exakt gräns står naturligtvis inte att finna.

För att komplicera det hela ytterligare kan nämnas att när en svensk kör över någon av Svinesundsbroarna så korsar svensken Idefjorden medan när en norrman som gör samma resa korsar man Ringdalsfjorden och inte Iddefjorden. Det hela kan skapa lite huvudbry för de svenskar och norrmän som talar med varandra om fjorden. Som svensk räcker det dock gott och väl med att lära sig det svenska namnet – Idefjorden – då detta namn som sagt innefattar hela fjorden i Sverige.

Namnets ursprung
Som med många gamla ortnamn är det inte helt klart varför Idefjorden heter som den heter eller varför norrmännen har ytterligare ett namn på detta vatten. I Norge, nära fjorden, finns däremot en liten socken som har ordet ”idd” i sitt namn vilket mycket väl kan ha givit upphov till att vattnet har kommit att kallas som det gör. Om de folkliga berättelserna är sanna kommer detta namn från de två systrarna Ida och Ara som höll till längs med fjorden där de bland annat sägs ha brukat mark.