Article 12

På den norska sidan av Svinesund ligger orten Halden och den som kan sin historia vet att detta var platsen för ett historiskt viktigt ögonblick för Sverige; det var där som kung Karl XII blev skjuten. Kanske låter namnet Fredrikshald mer bekant? Det är förmodligen så för de allra flesta eftersom Halden faktiskt hette Fredrikshald mellan åren 1665 – 1928. Kung Karl XII mötte således sin död i Fredrikshald och datumet för detta var 30 november 1718.

Vid freden i Roskilde år 1658 blev området kring Svinesund en otroligt viktig plats och det var av den anledningen att sundet kom att bli gränsen mellan Sverige och Norge. Perioden innan hade större delen av Bohuslän tillhört Danmark-Norge, vilket innebar att Svinesund var en populär färdväg men att området saknade den avvaktande spänning som uppstod efter freden.

Som så ofta är fallet med gränsstäder har Halden, precis som Strömstad, varit utsatt för attacker mer än en gång och som en del av detta byggdes fästningen Fredriksten. Det var just vid Fredriksten som Kung Karl XII stupade efter att ha träffats av en kula men idag är det en muntrare plats då Fredriksten är värd för Allsång på gränsen.