Article 9

Att ta sig över Svinesund är lätt som en plätt och många tänker kanske inte på att besöka Tullverket för att klarera sina importvaror av denna anledning. Det här är ett stort problem och du bör vara medveten om att det är olagligt att inte anmäla din last till Tullverket. Den här informationen är främst till för yrkeschaufförer och speditörer men den kan även gälla privatpersoner om värdet är stort.

Vad är klarering?
Klarera kan sägas vara detsamma som att förtulla varor eller anmäla import till Tullverket. Vid klarering ska du alltså rapportera vad du för in i Sverige så att Tullverket får ta del av detta. Beroende på vad du importerar och hur stort värdet är kan du komma att behöva betala tullavgift liksom andra avgifter på dina varor.

Om du inte klarerar
Det är brottsligt att inte klarera varor när du korsar landsgränsen till Sverige och dessutom får du en tullskuld. Vem som är ansvarig att betala själva skulden och vem som är ansvarig för att förtulla varorna kan variera. Det vanligaste är att det är chauffören som har detta ansvar och som därmed blir skyldig men det är alltid upp till Tullverket att avgöra detta, vilket innebär att det skulle kunna bli avsändare såväl som mottagare som anses som ansvarig.

Tullen i Svinesund
I Svinesund finns två stycken expeditioner för tullklarering. Det är dels en Klareringsexpedition Svinesund på den svenska sidan av fjorden och dessutom finns det en expedition på den norska sidan som heter Tollsted Svinesund. Båda tullstationerna har öppet dygnet runt men om du till exempel anländer under en tid då ingen finns på plats kan du ofta bruka telefonnumret som finns vid expeditionen för att komma i kontakt med någon ansvarig.

Kontakta Tullverket
Om du som privatperson ska föra in varor till Sverige och är osäker på vad som gäller gör du klokt i att kontakta Tullverket innan du når den svenska riksgränsen. Det allra bästa är förmodligen att ringa eller skicka e-post till Tullverkets kundtjänst och på så vis få svar på dina frågor. Det är framför allt varor som ska säljas vidare eller som har ett högt värde som det är extra noga med. Kom också ihåg att Tullverket kan klassificera vissa saker som varor även om du själv kanske inte skulle göra det och här är husdjur ett typexempel.