Många som färdas från Sverige till Norge väljer att köra E6:an och korsa nationsgränsen vid Svinesund i Strömstads kommun. Vid Svinesund ligger nämligen två broar som är tillgängliga för biltrafik. Den mest moderna kallas idag för Svinesundsbron medan den gamla helt sonika kallas för Gamla Svinesundsbron. Det fanns dock en tid när det bara existerade en bro – Gamla Svinesundsbron – och under denna tid var det denna bro som kort och gott hette Svinesundsbron.

Första bron i Svinesund
Enligt en artikel hos SVT ryktas det om att den allra första bron över Svinesund byggdes på order av ingen mindre än Karl XII. Svinesund var redan än välkänd plats att korsa Idefjorden på, då fjorden är väldigt smal just vid Svinesund, men någon bro lär aldrig ha funnits innan Karl XII kom dit.

För kungens del var denna beryktade bro ett smidigt sätt att transportera sin krigshär över Svinesund, för att sedan försöka erövra Norge. Denna första bro lär ha varit praktisk på så vis att hären slapp fara över sundet med båtar eller flottar men någon skönhet ska den dock inte ha varit. Legenden säger nämligen att bron var byggd av diverse skräp som hittades i området liksom av gamla båtar och bron blev inte långlivad eftersom norrmännen förstörde den efter att Karl XII hade avlidit i norska Fredrikshald.

Andra bron i Svinesund
Relationen mellan Sverige och Norge har inte alltid varit den bästa och kanske var det av denna anledning som någon riktig bro aldrig blev byggd i Svinesund förrän under mitten av 1900-talet. Ett färjeläger har dock funnits där under lång tid men det är trots allt lättare att stoppa färjetrafik än att riva broar, om det skulle surna mellan de båda länderna. Efter unionsupplösningen började diskussionerna kring en bro i Svinesund men det skulle dröja ytterligare 30 år innan den blev verklighet och enligt SVT:s artikel berodde det på att norrmännen var motvilliga. Runt år 1940 var bygget i full gång men det blev tyvärr pausat på grund av andra världskriget och dessutom ska den blivande Svinesundsbron ha skadats av blixten.

När kriget väl var över lättade spänningarna återigen mellan Sverige och Norge, vilket bidrog till att Svinesundsbron kunde fortsätta att byggas. År 1946 stod den redo att invigas och det lär ha varit Sverige som fick stå för merparten av notan. Sveriges attityd under andra världskriget hade satt sina spår hos norrmännen och det var så illa att den norske kungen vägrade att inviga bron tillsammans med den svenska kungen. Anledningen till det var att Sveriges regent Gustav V hade hyst sympati för tyskarna men det visade sig dock att Norges kung accepterade kronprinsen, Gustaf Adolf istället, vid invigningsceremonin och på så vis öppnades bron.