Article 10

Det är känt att Svinesund och stora delar av Idefjorden är en svår plats att överleva på av den anledning att vattnet är meromiktiskt. Det här betyder att vattnet delar sig i två skikt och att havsbotten är långt mer syrefattig än normalfallet. Detta till trots, så finns det djur och växter som kan överleva i en sådan miljö men de är relativt ovanliga, och därmed väldigt viktiga att vårda, men för Svinesundsdel har det funnits perioder då ingen hänsyn har tagits till detta. Under 1970-talet blev nämligen organismerna i Idefjorden så pass illa behandlade att livet i fjorden ansågs vara näst intill dött.

Utsläpp från pappersindustrin
Anledningen till den svåra situationen i Idefjorden var att företaget Norske Skogs Saugbrugs lät släppa ut avfall i vattendragen kring Svinesund. Det var i älven Tista som Norske Skogs Saugbrugs släppte ut sitt avfall, utan att det först hade genomgått någon form av reningsprocess. I denna typ av industri är det framför allt svavel som släpps ut, vilket kan ge stora problem, men långt fler ämnen följde med det orenade utsläppsvattnet. För Norske Skogs Saugbrugs var det dessutom inte första gången som de hade en miljökatastrof i sina händer, då luften kring bruket och Halden tidigare hade uppmätt Norges högsta nivåer av svaveloxid.

Mot renare vatten
Det var under en undersökning 1975 som Svinesund och Idefjorden kring Norske Skogs Saugbrugs konkluderades vara helt död. Under de följande tre åren investerade bolaget mångmiljonbelopp på renande system och redan inom fem år kunde en förbättring ses hos livet i fjorden. Under de efterföljande decennierna har Norske Skogs Saugbrugs fortsatt att modernisera och implementera nya processer och reningsmetoder, vilket förhoppningsvis bidrar till ännu bättre livsförhållande kring Svinesund.